© 2013 Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí