GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) = Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení představuje nový, jednotný rámec ochrany osobních údajů a je platné od 25. května 2018.
Cílem je hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.
Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze na základě právního předpisu, nebo na základě souhlasu zákonných zástupců žáků.

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rámci zajišťování svých činností zejména pro tyto účely:

1. zajištění předškolního vzdělávání

2. zápis k základnímu vzdělávání

3. zajištění základního vzdělávání

4. zájmové vzdělávání

5. další vzdělávání pedagogických pracovníků       

6. poskytování poradenských služeb ve školách

7. zajištění školního stravování        

8. výběrová řízení na zaměstnance  

9. pracovněprávní a mzdová agenda

10. evidence uchazečů o zaměstnání

11. evidence úrazů    

12. ochrana majetku a osob  

13. prezentace příspěvkové organizace

14. organizace škol v přírodě, zájezdů, sportovních pobytových kurzů atd.

15. projekty, žádosti o dotace

16. vedení účetnictví příspěvkové organizace

17. smlouvy a objednávky služeb    

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro školu je:
Mgr. Andrea Formánková
telefon:
572 553 004, e-mail: poverenec.oou@zsmsuh.cz

© 2013 Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí