Školská rada

 

Školská rada pro období 2018 - 2020

Členové školské rady při ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí:

1. Člen jmenovaný zřizovatelem:
Mgr. Jana Frühaufová, MBA
email: reditelna@centrum.cz

2. Člen zvolený pedagogickými pracovníky:
Mgr. Lenka Galušková
email: lenka.galuskova@zsmsuh.cz

3. Člen zvolený zákonnými zástupci:
Ilona Viceníková
email: ilona35sm@seznam.cz
© 2013 Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí