Školní družina

NACHÁZÍTE SE NA STRÁNKÁCH, KTERÉ BYLY NAPOSLED AKTUALIZOVÁNY V ŘÍJNU 2018. AKTUÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY NALEZNETE NA ADRESE:

www.zsmsuh.cz


Školní družina je součástí ZŠ a ZŠ speciální. Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. - 5. ročníků ZŠ a žáci ZŠ speciální bez omezení věku. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů. Podmínkou přijetí je řádně vyplněný zápisní lístek a v souladu s legislativou uhrazená úplata. O zařazení do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Ráno od 6:30 mohou děti přijít do družinky ve škole na Palackého náměstí. Odpolední činnost družiny je zajištěna ve škole na Palackého náměstí. Podle svého rozvrhu se mohou žáci stravovat v jídelně ZŠ UNESCO. Do jídelny chodí v doprovodu vychovatelky. Školní družina je otevřena do 15:20 hodin. 

Činnost družiny se řídí Školním vzdělávacím programem „Tady je mi dobře" a skladbou zaměstnání rozpracovaných do týdenních plánů. Vliv na činnost je dána prostorovými možnostmi a počasím. ŠD plní výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinku, relaxace a výchovných činností. Hlavním zaměřením je výchova pracovně-technická, tělesná, přírodovědní, hudební, výtvarná a sportovní.

 

 

Soubory ke stažení

Kde nás najdete

Školní družina - Palackého náměstí, Palackého náměstí 238, 686 01 Uherské Hradiště, GPS: 49°4'7.945"N, 17°27'52.259"E (ukázat na mapě)   ..
zobrazit více informací

© 2013 Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí