ZŠ a MŠ při nemocnici

NACHÁZÍTE SE NA STRÁNKÁCH, KTERÉ BYLY NAPOSLED AKTUALIZOVÁNY V ŘÍJNU 2018. AKTUÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY NALEZNETE NA ADRESE:

www.zsmsuh.cz

Mateřskou školu a základní školu při nemocnici najdete na dětském oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Do školy jsou zařazováni žáci se zdravotním oslabením, dlouhodobě i krátkodobě nemocní, po prodělaných operačních zákrocích a úrazech, při nástupu na plánovaná vyšetření a pozorování, kdy je nutná hospitalizace. ZŠ a MŠ zajišťují právo nemocného dítěte na výchovu, vzdělání a hru.

K přijmutí do školy je nutný souhlas ošetřujícího lékaře a zákonného zástupce. Učitelé mohou poskytovat podle svých možností individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech i hospitalizovaným žákům středních škol.

Pokud bude vaše dítě hospitalizováno, tak se budete ptát, jak probíhá výuka v nemocniční základní a mateřské škole?

Výuka je realizována u lůžka pacienta a paní učitelka se zaměří na předměty jako je matematika a jazyk český. Vysvětlí nové učivo, zopakuje probrané a pokud bude mít pacient svolení od ošetřujícího lékaře, může si na počítači projít vzdělávací výukové programy nebo si projít širokou nabídku her a knih.

V případě, že dítě čeká dlouhodobá rekonvalescence v domácím prostředí, tak je může paní učitelka navštěvovat doma a pomáhat při přípravě do školy.

Děti v ,,pyžamkové školce" mají spoustu zábavných činností, které je odpoutají od nemoci a pomohou překonat odloučení od rodiny a dětského kolektivu ve své mateřské škole.

Poznávají vlastnosti různých materiálů, pracují například s papírem, vlnou, barvami na sklo, textil, malují na hedvábí, tvoří s keramickou hlínou. I při zdravotních problémech podle možností rozvíjejí své dovednosti a utvrzují se v přesvědčení, že jsou šikovné, a nemoc brzy v pohodě překonají. K radostné atmosféře přispívají také pravidelné týdenní návštěvy zdravotních klaunů, občasná divadelní představení i zpívání s naším pěveckým kroužkem. Zcela výjimečným zážitkem pro nemocné dítě je kontakt s živým zvířetem, ušlechtilými kočkami, jež se skrývá pod pojmem ,,felinoterapie". I to je u nás možné, poněvadž jejich hlazení a dotýkání se prospívá nejen dětské duši, ale i všem dospělým, až po generaci seniorů.

 

Jsme přesvědčeni, že tým zdravotního personálu spolu s učiteli i nemocnými dětmi a jejich zdravým doprovodem tvoří jedinečný kolektiv, jež své snažení směřuje k hlavnímu cíli, spokojenému, šťastnému a usměvavému zdravému dítěti.

ŠVP pro ZŠ při nemocnici

Školní vzdělávací program pro základní školu při zdravotnickém zařízení. MOTO: "ŠKOLA PRO ZDRAVÍ"..
zobrazit více informací

ŠVP pro MŠ při nemocnici

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání u zdravotnického zařízení. MOTO:"Méďa je můj kamarád, společně se uzdravíme"..
zobrazit více informací

Partneři pro vzdělávání

Děkujeme našim podporovatelům. MUDr. Věra Zejdlová podporuje činnost keramického kroužku v MŠ při nemocnici...
zobrazit více informací

© 2013 Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí