ZŠ speciální

 

NACHÁZÍTE SE NA STRÁNKÁCH, KTERÉ BYLY NAPOSLED AKTUALIZOVÁNY V ŘÍJNU 2018. AKTUÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY NALEZNETE NA ADRESE:

www.zsmsuh.cz

ZŠ SPECIÁLNÍ

Do základní školy speciální jsou zařazováni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami a to na základě doporučení speciálně pedagogického centra a se souhlasem rodičů. Zaměřujeme se na rozvoj osobnosti žáků, jejich schopností, dovedností a návyků potřebných v praktickém životě a na dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob.

Základem výchovně vzdělávací práce je tvorba individuálních vzdělávacích plánů, které se realizují v souladu s osobností žáka, s ohledem na jeho psychické zvláštnosti, stupeň zdravotního postižení a další potřeby. Předpokladem úspěšného rozvoje dítěte je kvalitní komunikace a spolupráce rodiny se školou. Jen tak si obě strany vybudují nezbytné vzájemné partnerství.

Žáci se mohou podle svých možností účastnit školy v přírodě, plaveckého výcviku, zájmových činností, projektových dnů a dalších aktivit, které jsou v průběhu školního roku zrealizovány.

Absolventi ZŠ speciální mají možnost pokračovat ve svém vzdělávání v praktické škole a získat tak kvalifikaci k vykonávání jednoduchých pracovních činností.

 

Přípravný stupeň ZŠ speciální

Před nástupem na základní školu speciální je umožněno již pětiletým dětem s těžším stupněm mentálního postižení zařazení do přípravného stupně. Docházka je jednoletá až tříletá a tvoří přípravnou etapu pro přijetí žáka do základní školy speciální.

Výuka v základní škole speciální a v přípravném stupni probíhá za účasti pedagoga a asistenta pedagoga.

ŠVP pro ZŠ speciální

Vzdělávání probíhá podle vzdělávacích programů  ŠVP pro obor vzdělání základní škola speciální   - Díl I. a II., "5P" Pohoda, porozumění, poznání, prožitek, přátelství, č.j. ZŠ/154/2010 Přípravný stupeň č.j. 24 035/97-22..
zobrazit více informací

Kde nás najdete

ZŠ speciální, Přípravný stupeň, ŠD Palackého náměstí 238 686 01 Uherské Hradiště část obce Uherské Hradiště okres Uherské Hradiště Kraj Zlínský stát Česká republika Loc: 49°4'7.945"N, 17°27'52.259"E    ..
zobrazit více informací

© 2013 Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí